Obesitológiai konferencia beszámoló

Ritkán élvezem azt, hogy utolsóként adhatok elő egy konferencián, azonban itt az előadások íve kimondottan kedvezett a fitnesz edzői tevékenységgel és a fizikai aktivitás hangsúlyos szerepével kapcsolatos mondanivalóm alátámasztásának, hiszen az elhízottak komplex kezelésének érdekében a "nem egészségügyi végzettségű prevenciós szakemberekkel való összefogást" a Magyar Gyógytornász - Fizioterapeuták Társaságának Elnöke és más prevenciós társszakmák képviselői is fontosnak tartották előttem kiemelni prezentációjukban.
Orvosok, dietetikusok, gyógytornászok, egészségügyi szakemberek fejezték ki egyetértésüket a Magyar Elhízástudományi Társaság által megrendezett Obezitológiai konferencián abban, hogy a probléma megelőzése és kezelése multidiszciplináris feladat, ezért a különböző tudományterületekről érkező szakembereknek együtt kell működniük.
 
Kimondottan fontosnak tartották a szekcióm után következő diszkusszióban felszólalók, hogy az IWIREPs edzőregiszterben olyan személyi edzők és Medical Exercise Specialist (MES) végzettségű szakemberek találhatók, akik hitelesített végzettséggel rendelkeznek és a szakmai-etikai szabályokat betartva a kompetenciaterületükön belül praktizálva végzik edzéstervezési és irányítási munkájukat. Ez fontos bizalmi kérdés.
 
A konferencia érdekfeszítő programja felölelte az obezitológia hazai és külföldi helyzetét az epidemiológiai vonatkozástól a pszichés aspektusokon, a diétoterápiás kezeléseken, gyermekkori elhízáson, az experimentális és klinikai kutatásokon keresztül a mozgásterápia lehetőségei a megelőzésben és kezelésben témáig.
A mellettem ülő belgyógyász orvossal lenyűgözve és hitetlenkedve figyeltük a különböző metabolikus bariátriai műtétek videón történő bemutatását. A kávészünetben a sebész főorvossal arról beszélgettünk, hogy bizony a műtét és a terápiás kezelések utáni utáni posztrehab szakaszban az edzőnek is fontos szerepe lehet az egészségfejlesztési team munkában.
 
De ahhoz, hogy ne jusson el valaki a műtétig, és egyáltalán a hazánkban is népbetegségként és pandémiaként számon tartott obezitás visszaszorítását elérjük, közös szakmai munka szükséges. Jövőre folytatjuk, komoly tervekkel!
 
Előadásom zárásaként elismerésem és köszönetem jeléül ajándékba adtam egy eredeti MES könyvet Dr. Halmy Eszternek, a MET elnökének.

Az előadásom absztraktja: 

A Medical Exercise Specialist (MES) szakember helye és szerepe az elhízott és/vagy krónikus betegségben szenvedő személyek mozgásprogramjában

Zopcsák László Phd

IWI Nemzetközi Fitnesziskola alapító, CEO

Kulcsszavak: fitnesz szektor, kompetenciaterületek, medical fitnesz szakértő, medical exercise specialist, referenciahálózat, egészségfejlesztés

A hazai fitnesz szektor rendkívül értékes szerepet tölt be a prevencióban, mintegy 1000 fitnesz klub és 15 000 fitnesz szakember szerepel az Europeactive- Deloitt 2022-es Fitnesz Piaci jelentésében. A hazai 6%-os penetrációs ráta az EU-s átlag felét éri el, azonban a teljes fitnesz ökoszisztéma ezt a volument jóval meghaladja, ugyanis nem csak a fitnesztermekre és a kondicionális képességek fejlesztésére korlátozódik, hanem kiterjed a digitális online térbe, az outdoor szabadidősportra, a „home fitness”-re és az egészségfejlesztésre is. Az a tény, hogy egyre több krónikus betegséggel élő személy jelenik meg a fitnesz edzők látókörében, megköveteli az egészségügyi társszakmákkal való szoros, referenciahálózatban való együttműködést, a kompetenciahatárok betartását, hiszen a fitnesz edzők klientúrájának jelentős részét teszik ki a metabolikus betegségek rizikófaktoraival rendelkező személyek.

A legutóbbi EU-s fizikai aktivitással kapcsolatos felmérés, a 2022-es Eurobarométer lesújtó képet fest a hazai lakosság állapotáról. Saját bevallásuk szerint a magyarok 59%-a soha, 10-ből 7-8 ember pedig sohasem, vagy csak ritkán edz, sportol. Szorosan ehhez az elemzéshez tartozik az az Eurostat összegzés is melyből látható, hogy a hazánkban kétszer annyian halnak meg fizikai aktivitással, helyes táplálkozással, szűrő programokkal megelőzhető betegségekben, mint az EU-s átlag. Az elhízást egészséges életmóddal, fizikai aktivitással meg lehet előzni, kialakulása fitnesz edzői támogatással nagymértékben csökkenthető!

Az egészséges populációra szakosodott szakképzett személyi edzők továbbképzése elengedhetetlenné vált egészségfejlesztési irányba, ezért az IWI Nemzetközi Fitnesziskola elindította a Medical Exercise Specialist (MES), azaz a Medical Fitnesz Szakértő képzést. A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Karának vezetése kérésünkre megvizsgálta a tananyagot, a képzés célját, és egy szakmai nyilatkozatot adott ki, mely szerint a MES kompetenciák megfelelő alapot nyújtanak ahhoz, hogy a Medical Fitnesz Szakértők az egészségfejlesztési folyamat szerves részeként együttműködjenek az egészségügyi szakemberekkel az életmód-módosítási és prevenciós stratégiák elősegítésében. A nyilatkozat kitér a Medical Fitnesz Szakértő táplálkozási tanácsadással kapcsolatos kötelességeire, hatáskörébe tartozó, valamint kompetencia körén kívül eső tevékenységekre is. Rámutat arra, hogy az orvos, az ápoló, a gyógytornász, a dietetikus, és a Medical Fitnesz Szakértő közös együttműködéséből a hazai lakosság egészségi állapotának jelentős javulása érhető el.

Az elhízott és/vagy krónikus állapotúak mozgásprogram tervezése magas szintű szakértelmet és team munkát igényel, a szakmai összefogás erősítését kívánja meg a medicina és a sporttudományok között. Olyan referenciahálózat kialakítása szükséges, ahol az egészégügyi társszakmák között helyet kapnak a prevenciós mozgásprogram tervezésében és felügyeletében jártas MES trénerek is, működik közöttük a szakmai kommunikáció, egyetértés és együttműködés van az egészségfejlesztési folyamatban betöltött szerepüket, feladatkörüket illetően. 

Az egészségügyi ellátórendszer önállóan kapacitás hiányában egyszerűen nem képes megbirkózni ezekkel a feladatokkal. A továbbfejlődéshez szakmák közötti konszenzusteremtés szükséges, hiszen a fitnesz edzők, MES szakértők integrálása nélkül a hazai lakosság prevenciójának és posztrehabilitációs edzésének biztonságos, hatékony és rendszeres kivitelezése nehezen ültethető át a gyakorlati életbe.

Tags