A szakmai kompetencia határokat betartani nem kell félnetek jó lesz

"A szakmai kompetencia határokat betartani nem kell félnetek jó lesz ha mindenki egyetért én nem ellenzem."

Ennek a közkeletű, a középkori eredetihez képest kissé átalakított vessző nélküli mondatnak a dodonai kétértelműsége kiválóan jellemzi a fitnesz szektor, és a szakmai kompetenciahatárok betartásáért, hivatásuk tisztaságáért aggódó gyógytornászok és dietetikusok viszonyát.

Jogos az aggodalom!

Az egészségügyi szakemberek tevékenységi köre precízen megfogalmazott szakmai ajánlások és rendeletek alapján szabályozott.

Nem véletlen, hiszen itt emberéletekről, az egészségi állapotot közvetlenül befolyásoló kezelésekről, nagy szaktudást igénylő felelősségteljes döntésekről van szó. Hatósági jogkörrel felruházott kamarák, szakmai társaságok őrködnek az etikus és korrekt képzési és munkavégzési sztenderdek betartatása felett. Kötelező szakmai társasági tagság, kreditpontszerző továbbképző kurzusok, tudományos konferenciák biztosítják a folyamatos minőséget, az állandó szakmai naprakészséget. Hitelesen praktizálni bármely egészségügyi szakmában rettentő sok energiát, tanulást és elhivatottságot kíván meg. A nem mindig „ideális körülmények és elismerés” mellett dolgozó egészségügyieket hatalmas respekt illeti meg!

Szabályozatlan fitnesz szektor

A fitnesz szektor működését azonban teljesen más körülmények determinálják. A szabadidősport területén nincs hasonló szabályozás, mint az egészségügyben (vagy a mérnöki, jogi, pedagógusi pályán) és lévén ez egy szolgáltató - önszabályozó, piaci alapon működő ágazat, gyakorlatilag csak a fogyasztóvédelmi regulációk szabnak gátat annak, hogy ki milyen módon értelmezi (félre) a tevékenységi körének határait. Ez pedig sajnos igen rugalmasan tágítható, egyéni és üzleti érdekek által befolyásolt.

A jelen gazdasági helyzet rezsi és inflációs problémáitól sújtott, több sebből vérző, a pandémia által megtizedelt tagsággal birkózó fitnesz termek most már végképp nem képesek figyelmüket legfontosabb munkavállalóik, az edzők minőségbiztosítására fókuszálni. Persze ez nem csak az ő feladatuk, annál is inkább, mert a vészhelyzeti lezárások után divatba jött hibrid edzéstartási forma (online, home fitnesz, outdoor, rekreációs sportok) egyre inkább a termek falain kívülre tereli a vendégek és az edzők egy jó részét. Terjednek a személyi edző és medical fitnesz stúdiók, a speciális populáció igényeire szabott szolgáltatási formák.  

Fitnesz képesítések minőségi problémái

Bonyolítja a szituációt, hogy a szakmai képesítések megszerzésének lehetősége is széles skálán mozog. Léteznek azok a +20 éve piacon működő fitnesziskolák, amelyek a mai napig igyekeznek magas óraszámú alapképzéseket biztosítani minősített oktatókkal, a felnőttképzési törvényt betartva. A minimum képzési kritériumokról egy közös deklarációt adtunk ki a nyáron tájékoztatási céllal. Tettük ezt azért, mert az OKJ megszűnését követően a pandémiás jogszabályok által hagyott kiskapus lehetőségeket kihasználó 100% online, nívótlan, olcsó diszkont képző helyek sora jött létre. Gyakorlati foglalkozások nélkül, igénytelen megoldásokkal csak a "papírra" hajtó, vagy könnyen becsapható laikusok százait képzik, az ehhez asszisztáló pénzéhes vizsgaközpontok egy része pedig, nagy arányban átengedi a fitnesztermet belülről jó esetben is csak távolról és videón látott edzőjelölteket. Erről a szektor sírját ásó jelenségről itt írok bővebben.

Mindez olyan anomáliákhoz vezet, mint a sok helyen tetten érhető alacsony minőségű szolgáltatás, a bizalom megingása az egész szektor iránt, kuruzslás-számba menő tanácsadás és tevékenység más szakmák kompetenciáiba belenyúlva, zavaros árképzés és kommunikáció, a szakmai önképzés hiánya, hézagos klientúra menedzsment ismeretek, megfelelő képesítés nélküli edzéstartás, hogy csak néhányat említsek. A külső körülmények sem ideálisak, egyelőre nincs kormányzati, gazdasági figyelem ezen a szegmensen, az egészségügyi társszakmák nem kooperálnak velünk, nehezen elérhetők az iparágunkra vonatkozó statisztikai adatok.

Minőségi fitnesz szakemberek regisztere - IWIREPs

A megfelelő államilag elismert képesítés megszerzése az edzői munkakör betöltéséhez ugyan rendeletben szabályozott, de ezen kívül jelentős a káosz, eddig senki nem ellenőrizte a piacon lévő edzők praktizálási szokásait. Az IWI ennek a problémának az orvoslására létrehozta saját edzőregiszterét, az IWIREPs-t, ahol a (nem csak IWIs) végzettek hitelesítése, munkaerőpiaci támogatása, szakmai közösségépítés folyik 2020 decembere óta. Az IWIREPs céljairól, tevékenységünkről itt olvashatsz. Bekerülési feltétel a hiteles végzettség és szakmai etikai kódex elfogadása, mely a kompetenciahatárok betartására is kiterjed.

Amikor az egészségügyi szakképzettséggel rendelkező kollégák a fitnesz szakemberekre gondolnak, javaslom, hogy vegyék fontolóra a következőket:

  • Az említett piaci anomáliák ellenére, ma már igen sok tanult, szakmailag igényes, akár felsőfokú végzettséggel is rendelkező edző, egészségfejlesztő választja életpálya karriernek a fitnesz szakmát. Ideje elválasztani az ocsút a búzától!
  • Ők rettentő sok energiát, időt, pénzt fektetnek tanulmányaikba, sokuk erőnléti edzőként dolgozik válogatott csapatoknál. Az IWI oktatói között több ilyen olimpiai élsportban is tevékenykedő magasan jegyzett kolléga van. Mások medical fitnesz irányába képzik tovább magukat, de említhetném a szenior célcsoport edzését is.
  • Számos tanulmányból kitűnik, hogy a fizikai aktivitás egyik legjelentősebb gátja a motiváció és érdeklődés hiánya. Egy csoportos fitnesz instruktor tömegeket tud megmozgatni, vidámmá tenni, és egy személyi edző is csodákra képes a kitartó életmódváltás támogatása terén, nem beszélve az edzés közösségépítő jellegéről.
  • A MES szakértő mindezek felett még arra is képes, hogy NE ÁRTSON azoknak a vendégeknek, akik valamilyen krónikus, de prevenciós edzésprogrammal kezelhető betegségben szenvednek, vagy annak előszobájában toporognak. (10-ből 5-6 fitnesz terembe járó vendég ebbe a kategóriába esik). Tisztában kell, hogy legyen egy magasan képzett fitnesz edző azzal, hogy mit szabad és nem szabad tenni azzal a klienssel, (nem páciens!!!) aki pl. a metabolikus szindróma rizikófaktoraival rendelkezik. 
  • Fitnesz edzőkkel való összefogás nélkül egyszerűen nem lehetséges a hazai lakosság prevenciójának megoldása, sőt a posztrehabilitációs feladatok ellátása sem, erre az egészségügyi ellátórendszer önállóan egyszerűen kapacitáshiányban nem képes!
  • Az egészségügyi szakmák részéről a fitnesz edzők felé irányuló generális elutasítás, egy kalap alá vétel nem megoldás! Zsörtölődés, bosszankodás, negatív energiák kieregetése helyett, szakmai konszenzus alapján a minőségi edzők és és szolgáltató helyek egészségfejlesztési folyamatba történő irányított, felügyelt integrálása az egyedüli célravezető lehetőség!

Az IWI-ben mi abban gondolkozunk, hogy a különböző testkultúrális képzettségi szintek és tevékenységi körök összehangolását kell megoldanunk, hiszen az iskolarendszeren kívüli felnőttképzésben található instruktortól a BSc rekreációszervezőn keresztül az MSc Testnevelőn, gyógytornászon át egészen a Phd sporttudományi fokozatig mindenkinek jelentős helye és szerepe van abban, hogy a magyar lakosság jobb fizikális kondícióba kerüljön. Éppen ezért ennek érdekében szerződtünk az ELTE-vel, és szakmai együttműködésünk van a TE-vel, és a Pécsi Egyetem ETK-val is.

Népegészségügyi helyzet – egészségfejlesztési hálózat

A legutóbbi fizikai aktivitással kapcsolatos felmérés, vagyis a 2022-es Eurobarométer lesújtó képet fest, ugyanis saját bevallásuk szerint a magyarok 59%-a soha, 10-ből 7-8 ember pedig sohasem, vagy csak ritkán edz, sportol. Szorosan ehhez az elemzéshez tartozik az az Eurostat összegzés is melyből látható, hogy a hazánkban kétszer annyian halnak meg fizikai aktivitással, helyes táplálkozással, szűrő programokkal megelőzhető betegségekben, mint az EU-s átlag. Olyan kórokban, amelyeket egészséges életmóddal, fizikai aktivitással meg lehetne előzni, s amelyek a fitnesz edzői tevékenységgel nagymértékben csökkenthetőek! Úgy gondolom az egészségügyi szakmát nem kell meggyőznöm különféle statisztikákkal erről a lesújtó helyzetről, hiszen közvetlen közelről tapasztaljátok az itthoni állapotokat.

Számunkra nem kérdés, hogy a fitnesz szakemberek rendkívül értékes szerepet tölthetnének be a prevencióban, ha a területünkön működnének a munkavégzést szabályozó egységes szakmai sztenderdek, kritériumok és megtörténne egy szakmai összefogás a medicina és a sportedzés területét képviselő szakemberek között. Vajon az egészégügyi szakmák képviselői látják -e ezt a lehetőséget, vagy a fitnesz szó hallatán azonnal görcsbe rándulnak a részben jogos sztereotípiák miatt? A fitnesz edzők többségének igénye van a változásra, de sajnos a hangos, előnytelen példát mutató kisebbség határozza meg a megítélésünket! Ezen szeretnénk változtatni, mégpedig úgy, hogy egy olyan referenciahálózatban gondolkozunk, ahol a társszakmák között működik a kommunikáció, egyetértés, együttműködés van az egészségfejlesztési folyamatban betöltött szerepüket, feladatkörüket illetően. 

Részlet a Medical Exercise Specialist tanfolyami jegyzetből. Az egészségfejlesztési referenciahálózat.

Kompetenciahatárokat betartani jó lesz!

Jelen cikkem apropója, hogy egy Korrektív Tréner tanfolyami FB hirdetésünk alatti kommentben több gyógytornász adott helyet értetlenkedésének. 

A kurzus neve az angol Corrective Exercise Specialist amerikai licensz tananyagból ered (fogalmi eltérésekről még lesz szó). A korrekciós gyakorlatokkal foglalkozó tréner munkája és a gyógytornász tevékenysége teljesen máshonnan közelíti egy adott kliens állapotát. A korrektív trénerek nem diagnosztizálnak és/vagy kezelnek egészségügyi állapotot (és soha nem is szabad nekik). Ehelyett speciális készségeik abból állnak, hogy prevenciós szempontból felmérik és értékelik az egészséges kliens mozgásszervi állapotát a mozgáskorlátozások, egyensúlyhiányok, megszokott minták és izomműködési zavarok tekintetében, amelyek hatással lehetnek az adott személy megfelelő gyakorlatkivitelezésére, (pl guggolás súllyal) a hatékony testmozgásra, és/vagy napi funkcionális tevékenységek végzésére. Ez a mozgásszervi rendszerrel kapcsolatos speciális tudás segít a korrekciós gyakorlatok oktatóinak korrekciós edzésprogramok megtervezésében és végrehajtásában, amelyek támogatják a klienseket a fitneszprogram megkezdésében, folytatásában anélkül, hogy izom- és ízületi fájdalmat vagy mozgáskorlátozást tapasztalnának, vagy rontanának egy meglévő állapoton.

Ha a kliens mozgásszervi problémáit nem lehet kizárólag megfelelő edzés gyakorlatokkal kezelni, vagy túl kellene lépni a korrekciós gyakorlatokat végző szakember kompetenciakörét, a klienst gyógytornászhoz kell küldeni kezelésre. Ezt a szakmai munkát biztosítják és felügyelik az IWI oktatói gárdájában megtalálható orvosok, gyógytornászok és dietetikusok.

 

Összefogásban a megoldás!

Számunkra az IWI-ben mindig is az összefogás, együttgondolkodás, a csapatmunka voltak a vezérlő értékek. A Magyar Gyógytornász-Fizioterapeuták Társasága (MGYFT) elnökségével és tagjaival régi jó kapcsolatot ápolunk 2002 óta. 2004-ben közösen akkreditálunk egy ETI kreditpontszerző továbbképzést számukra, az elmúlt 22 évben pedig gyógytornászok százai vettek részt képzéseinken és építették be praxisukba a nálunk tanult sporttudományi, edzéstervezési gyakorlati ismereteket.

A Magyar Gyógytornászok Társasága szakmai ajánlása az IWI részére 2005-ből.

Az elmúlt 1 évben többször is egyeztettem személyes találkozás során a MGYFT vezetőségével, mert szükségesnek tartottam a Medical Exercise Specialist képzésünk bevezetése előtt a szakmai konszenzust. Örömmel vettem, hogy szakértőik átnézték a tananyagainkat, kiderült, hogy félreértés csak abból van, ha valamely szakmai definíciót másképpen értelmezünk. Tisztáztuk a fogalmi zavarokat, és ahol kellett módosítottunk a leírásokon, cseréltük például az egészégügyi praxisközösség kifejezést, egészségfejlesztési referencia hálózatra. A MGYFT javaslatára egy olyan elismert gyógytornász szakértőt is felkértünk a MES-en történő oktatásra, akinek személye garancia a minőségre. Ugyanezt a lépést indítottuk el a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége felé is, ezt megelőzően pedig a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kara adott ki egy szakmai támogatási nyilatkozatot arról, hogy a MES szakértő tevékenysége szorosan illeszkedik az egészségügyi társszakmákéhoz, nem sértve, hanem kiegészítve azokat.

A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Karának dékánjával és intézményvezetőjével aláírjuk a Medical Fitnesz Szakértő képzés szakmai ajánlásáról szóló nyilatkozatot. 2022. január. 08.

Megoldási javaslat a társszakmák együttműködésére

  • Fogalmi keveredések és a kompetenciahatárok tisztázása, egy szakmai konszenzusteremtő konferencián 2023 tavaszán
  • Minőségi fitnesz iskolák szakmai szervezetének állásfoglalása az edzőképzés oktatási minimum sztenderdjeiről
  • Medical Fitnesz koncepció keretein belül a társszakmák összefogása és egy országos egészségfejlesztési referenciahálózat létrehozásának előkészítése

Írásomat megelőzően hoztunk egy döntést arról, hogy az egészségügyi dolgozókat és a pedagógusokat ingyenes és kedvezményes képzésekkel támogatjuk. Erről a pályázati kiírásról itt olvashattok bővebben.

Igen nagy szükség van a gyógytornászok, dietetikusok (orvosok, és minden egészségfejlesztéssel foglalkozó szakember) tudására ebben a szektorban, és arra, hogy az edzőkkel egy referenciahálózatban közösen tudjunk tenni a leromlott állapotú hazai lakosság egészségfejlesztéséért. Építsük tovább a hidat a fitnesz szektor és az egészségügy között, ehhez ad szilárd alapot minden törekvés, ami a szakmai konszenzus megerősítését támogatja!

Tags